Slovo je nenahraditelná jednotka

Slovo, bez něj by civilizovaná komunikace byla zcela nemožná. Jediným způsobem by byly primitivní posunky nebo zvuky. Námětem pro tento článek byla triviální otázka, "Co je to slovo?". Pokusím se fundovaně odpovědět, snad se mi to povede.

Co je to slovo?

Odborníci na jazyk říkají, že slovo lze definovat jako skupina hlásek, které tvoří ustálený celek a mající určitý význam. Slovo je dokonce jednotkou slovní zásoby nebo informace. Pokud se zamyslíme, nebýt slov, neuměli bychom nic pojmenovat nebo mluvnicky rozlišit podle určitých znaků a pravidel pravopisu.

Tvoření slova

Kde slovo vzniká? Odpovědí je hlasovém ústrojí a skladba hlásek, kterou má každý jazyk jiný. "Zvučností" se zabývá vědní obor fonetika. Když už jsme zabrousil do vědy, mnoho oborů se zabývá něčím tak "triviálním" jako slovo. Jedná se například o:

 • Derivologii – tvorba slov,
 • Etymologii – původ slov,
 • Frazeologii – ustálená slovní spojení,
 • Lexikologii – slovní zásoba,
 • Lexikografii – sestavování slovníků,
 • Morfematiku – základ slov,
 • Morfologii – tvarosloví,
 • Sémantiku – věcný význam).

Informační obsah slova a dělení

Schopnost slova pojmenovat nějakou věc znamená, že je nositelem určité informace. Člověk jej vnímá a poznává díky zvuku, písma nebo hmatově. Slovo můžeme libovolně přemisťovat a tím nám umožňuje pojmenování jakékoliv skutečnosti. To lze provést:

 1. Jednoslovně,
 2. Víceslovně,
 3. Jednoznačně (pouze jeden význam),
 4. Mnohoznačně (více významů).

Slovníky a jejich historie

Byla by škoda v kontextu se slovem opomenout slovníky. Těm vděčíme za schopnost uchování slovní zásoby a určitou stimulaci paměťového centra mozku. Historie českých slovníků se datuje již od roku 1400, kdy Jan Hus začal "pracovat" na češtině. Dalšími pokračovateli byli například Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský, František Palacký, František Ladislav Rieger nebo Bohuslav Havránek. Jedním z nejznámějších a nejrozsáhlejších byl Ottův Slovník naučný slovník. 

Moderní technologie zapříčinily další rozvoj a rozkvět prezentace významu slov, pravopisu, výslovnosti nebo gramatiky. Mnoho slovníků se začalo objevovat v elektronických verzích, zmíním zde například „Internetovou jazykovou příručku", na které společně pracoval Ústavu pro jazyk český Akademie věd a Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně.

Závěr
Snad se mi podařilo vám rozšířit obzory zase o trochu víc v problematice slova, jakožto češtiny. Nyní již každý z vás, čtenářů, zvládne odpovědět na otázku "Co znamená slovo?".


Kontakt

Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?
Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2022 - created by Joomla4