Bezpečnostní značení má své náležitosti

Potřebujete zaměstnance nebo návštěvníky upozornit na nějaké nebezpečí? Nejvhodnějším způsobem, jak to udělat je použití různých výstražných značek a bezpečnostního značení. Proč? Tyto prvky totiž představují jeden z velmi efektivních nástrojů s cílem snížit možná rizika a poranění na co nejmenší míru. Je však důležité pamatovat, že se touto problematikou zabývají státní organizace, proto má bezpečnostní značení zakotvení v zákonech, kde je definováno kde musí být a jak by mělo vypadat. Pojďme si to v tomto článku společně projít.

podlahové značení

Bezpečnostní značení je povinné!

Tabulky nebo značky se staly součástí několika legislativních úprav, mezi které se řadí například zákony, vyhlášky nebo normy. Tím hlavním je Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a konkrétně § 6. Každý zaměstnavatel je tak povinen opatřit prostor bezpečnostními značkami nebo tabulkami, které budou informovat osoby o bezpečnosti práce a případných rizicích.

U legislativy ještě zůstaneme a podíváme se na nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Tady jsou přesně uvedeny požadavky na značení nejrůznějších prostorů v budovách. V praxi to vypadá tak, že musí být označeny:

  • Únikové cesty, východy a schodiště
  • Sklady, skladovací prostory a regály
  • Kotelny
  • Elektrické instalace
  • Průmyslové rozvody a potrubní systémy
  • Příčky, stěny, dveře a vrata
  • Dopravní komunikace a nebezpečný prostor
  • Rampy
  • Opravny a výrobny aut
  • Prostředky pro první pomoc

Barva i tvar jsou jasně dány

Nyní již víme, že podlahové značení je povinné, kde musí být, ale nesmíme podcenit také vzhled, protože ten je taky dán. Značení musí být totiž jasné úplně každému, tudíž není dovoleno povolit uzdy kreativitě, protože by se to nemuselo příliš vyplatit. To, jak mají značky vypadat určuje nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. V právním předpisu je kromě vzhledu také barva a umístění značek. Nesmíme zapomínat na akustické signály, které patří také do bezpečnostního značení, určujícím faktorem je frekvence a délka tónu.

 


Kontakt

Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?
Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2022 - created by Joomla4